Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO SEKRETARKA

(OGŁOSZENIE ARCHIWALNE)

Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Sekretarka

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka

1.  Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. średnie  
 2. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 4. Wysoka kultura osobista i dyskrecja
 5. Doskonała organizacja czasu i pracy, dokładność, inicjatywa, operatywność oraz zdolności interpersonalne
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu

2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kompleksowe prowadzenie sekretariatu muzeum
 2. dbanie o dobry wizerunek firmy
 3. obsługa korespondencji i kontrola obiegu dokumentów
 4. obsługa urządzeń biurowych
 5. przyjmowanie interesantów i gości muzeum, organizacja spotkań i wyjazdów służbowych
 6. organizacja zaopatrzenia w materiały biurowe
 7. czynne włączanie się w realizację statutowych zadań instytucji oraz imprez organizowanych przez Muzeum

3.  Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) List motywacyjny,

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

4.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 05-660 Warka, w zamkniętych kopertach z adnotacją  „Oferta pracy na stanowisko Sekretarka” w sekretariacie Muzeum do dnia 02.03.2016 r. do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.muzeumpulaski.pl/html/praca.html oraz na tablicy informacyjnej w budynku Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).”

 

Dyrektor

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Iwona Stefaniak

 

Warka, dn. 22.02.2016 r.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1108
Wprowadzony przez: Janusz Kreczmański
Data opublikowania: 2016-02-22 14:39:25
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-05-09 15:22:10 Janusz Kreczmański
Formatowanie tekstu
2017-05-09 15:21:20 Janusz Kreczmański Formatowanie tekstu
2016-02-22 14:40:59 Janusz Kreczmański Publikacja artykułu