Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest instytucją kultury współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Powiat Grójecki, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Powiat Grójecki pod nr RIK 1/2005. Siedzibą Muzeum jest miasto Warka. Muzeum działa na podstawie Statutu, nadanego uchwałą NR LVIII/349/2018 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2018 r. oraz przepisów w nim określonych.
 
Muzeum zostało otwarte 1 stycznia 1967 r. w pałacu w Winiarach (obecnie dzielnica Warki), gdzie niegdyś znajdował się dom rodzinny Kazimierza Pułaskiego – polsko-amerykańskiego bohatera walk o niepodległość obu narodów. Obecnie muzeum usytuowane jest w zespole pałacowo-parkowym, na który składają się: wpisany do rejestru zabytków XIX w. pałac, zabytkowy park o pow. 15 ha oraz budynek nowoczesnego Centrum Edukacyjno-Muzealnego.
 
Misją Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest kultywowanie pamięci i ochrona materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, polskim wychodźstwie, szczególnie do USA oraz ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego ziemi grójeckiej i Warki; zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa, w tym szczególnie budowanie postaw patriotycznych, budzenie poczucia więzi z innymi, z którymi wiąże nas wspólna historia.