Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z § 12. Statutu Muzeum:

 1. Przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 9 członków.
 2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum jest powoływany co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Ministra i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Powiatu, w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o muzeach.
 3. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.


Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Grójeckiego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Skład Rady Muzeum na lata 2019-2022:

 1. prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer - historyk, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 2. prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Wiceprzewodniczący Rady) - historyk sztuki, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Leszek Przybytniak - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 4. Teresa Knyzio - Wiceburmistrz Warki
 5. Rafał Wróblewski - historyk, przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki (pracownik Muzeum Romantyzmu w Opinogórze)
 6. Witold Bujakowski - konserwator zabytków, archeolog, kierownik Delegatury w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
 7. Krzysztof Ambroziak - Starosta Grójecki
 8. Andrzej Zaręba (Przewodniczący Rady) - Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego
 9. Dorota Janiszewską-Jakubiak - Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą POLONIKA, rządowej instytucji z siedzibą w Warszawie.
   
Rada Muzeum:
 1. sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach,
 2. ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.