Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Szukaj w tym dziale:

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami Dz. U. z 2014 r. poz. 782, 1662, z 2015 r. poz. 1240) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdującą się pod adresem internetowym http://muzeumpulaski.nbip.pl/muzeumpulaski/ 
Jest to strona internetowa Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, spełniająca wymagania BIP w zakresie publikacji treści i ich odpowiedniego oznaczenia.

Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn. Za obsługę zawartości i modyfikację menu odpowiada wdrożony System Zarządzania Treścią.

Na stronie BIP poprzez menu, znajdującej się w lewej części strony, jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą tekstu. Część informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie posiada format załączników. Są to:

PDF - Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program np. Adobe Leader.

Aby wyświetlić treść informacji na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Aby usprawnić przeglądanie potrzebnych danych, Biuletyn został wyposażony w moduł wyszukiwania,  zainstalowany w górnym pasku nagłówka po prawej stronie. Wyszukiwarka ta przeszukuje jedynie zasoby niniejszego Biuletynu. Aby dotrzeć do potrzebnej informacji należy wpisać słowo kluczowe, kojarzące się z informacjami, które należy znaleźć, np: "regulamin" oraz kliknąć „Szukaj”, lub wcisnąć klawisz „Enter”.  System wyszukiwawczy skieruje Państwa do działu, gdzie znajdują się interesujące Państwa informacje.

Biuletyn zawiera również informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania niniejszej strony. W szczególności informacje te obejmują: statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP, dane osób upoważnionych przez Dyrektora Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które odpowiadają za treści zamieszczane na stronach BIP, Harmonogram zmian wprowadzonych przez Redaktora do systemu BIP, Instrukcję korzystania z BIP, mapę serwisu.


Mapa strony
Przedstawia strukturę poszczególnych rozdziałów.

Instrukcja korzystania z BIP
Opisuje sposób korzystania ze strony.

Wyszukiwarka
Poprzez ten moduł można znaleźć artykuły zawierające poszukiwane słowa. Należy wpisać w oknie szukane słowo, lub słowa i kliknąć klawiszem "SZUKAJ" lub klawisz „ENTER”. Po wykonaniu tej operacji pojawią się wyniki przeszukania bazy danych ze wskazaniem rozdziału, w którym znajduje się dany artykuł, oraz odnośnika, umożliwiającego bezpośrednie przejście do wybranego artykułu.

Artykuły
Każdy artykuł opatrzony jest: tytułem rozdziału lub artykułu, linkiem powrotu do rozdziału w jakim znajduje się artykuł, funkcją wydruku, funkcją przewijania strony „do góry”, stopką informacyjną zawierającą informacje o dokumencie: ilość wyświetleń, nazwisko osoby, która opublikowała artykuł, datę opublikowania artykułu, listę poprzednich wersji.

Menu
Nazwy głównych rozdziałów strony.

www.bip.gov.pl 
Link do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja strony
Zawiera informacje o Administratorze i Redaktorze strony.